FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkgelegenheidsfunctie of woonfunctie?

Werkgelegenheidsfunctie of woonfunctie

In dit artikel gaan we dieper in op de werkgelegenheidsfunctie van regio's. Dit doen we door te kijken naar de verhouding tussen het aandeel in werkgelegenheid ten opzichte van het aandeel inwoners tussen de 15 en 75 jaar in Nederland in een bepaalde regio. Wanneer het aandeel in werkgelegenheid groter is dan het aandeel inwoners heeft een regio voornamelijk een werkgelegenheidsfunctie. De regio voorziet mensen uit een andere regio van werk en inkomen. Anderzijds zijn zij afhankelijk van arbeidskrachten uit een andere regio. Ligt het aandeel in werkgelegenheid lager dan het aandeel in inwoners dan spreken we over een woonfunctie. Dit betekent echter niet dat de mensen in deze regio's minder vaak werken, maar dat ze vaak in andere regio's werken dan waar ze wonen. In dit artikel zullen we op drie niveaus kijken naar de woon/werkgelegenheidsfunctie: provincie, arbeidsmarktregio en gemeente.

werkgelegenheidsfunctie naar provincie

In onderstaande visualistie wordt de verhouding tussen het werkgelegenheids- en het bevolkingsaandeel van een provincie zichtbaar. Wanneer de waarde boven de 100 ligt, betekent dit dat een provincie voornamelijk een werkgelegenheidsfunctie heeft. Wanneer de waarde lager is dan 100, betekent dit dat een provincie met name een woonfunctie heeft. 

Werkgelegenheidsfunctie naar provincie

Uit bovenstaande visualisatie blijkt dat de provincies Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant en Overijssel een werkgelegenheidsfunctie hebben. De provincie Utrecht heeft de grootste werkgelegenheidsfunctie met 114,58. De overige provincies hebben voornamelijk een woonfunctie, waarin de provincies Drenthe en Flevoland het laagste aandeel in werkgelegenheid hebben ten opzichte van het aandeel in de bevolking. 

Ontwikkeling van de werkgelegenheidsfunctie van de afgelopen 4 jaar 
In onderstaande visualisatie wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheidsfunctie in de afgelopen 4 jaar weergegeven. De blauwgekleurde provincies geven een toename in werkgelegenheidsfunctie weer, de geelgekleurde provincies een afname. 

Ontwikkeling werkgelegenheidsfunctie naar provincie

In de provincies Zeeland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Drenthe, Groningen en Fryslân was sprake van een toename in de werkgelegenheidsfunctie. Dit betekent dat de waarde van de werkgelegenheidsfunctie in 2023 hoger lag dan 4 jaar geleden. Dit kan worden veroorzaakt door een toename in het aandeel werkgelegenheid of een afname in het aandeel inwoners in de leeftijd van 15 en 75 jaar. 

werkgelegenheidsfunctie naar arbeidsmarktregio

In onderstaande visualisatie wordt de verhouding tussen het werkgelegenheids- en het bevolkingsaandeel van een arbeidsmarktregio zichtbaar. Wanneer de waarde boven de 100 ligt, betekent dit dat een arbeidsmarktregio voornamelijk een werkgelegenheidsfunctie heeft. Wanneer de waarde lager is dan 100, betekent dit dat een arbeidsmarktregio met name een woonfunctie heeft. 

Werkgelegenheidsfunctie naar arbeidsmarktregio

Het blijkt dat het grootste aandeel van de arbeidsmarktregio's een woonfunctie heeft. De sterkte werkgelegenheidsfunctie vinden we in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam (140,32), gevolgd door Midden-Utrecht (123,84) en Zuidoost-Brabant (121,86). De grootste woonfunctie werd gevonden in arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (75,13), gevolgd door arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland (76,65).  

Ontwikkeling van de werkgelegenheidsfunctie van de afgelopen 4 jaar 
In onderstaande visualisatie wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheidsfunctie in de afgelopen 4 jaar weergegeven. De blauwgekleurde arbeidsmarktregio's geven een toename in werkgelegenheidsfunctie weer, de geelgekleurde arbeidsmarktregio's een afname. 

Ontwikkeling werkgelegenheidsfunctie naar arbeidsmarktregio

De werkgelegenheidsfunctie is de afgelopen 4 jaar gegroeid in ongeveer de helft van de arbeidsmarktregio's. Het sterkst groeide de werkgelegenheidsfunctie in arbeidsmarktregio Midden-Utrecht met 3,26%. De sterkste afname vonden we in arbeidsmarktregio Groot Amsterdam (-3,49%). 

werkgelegenheidsfunctie naar gemeente

In onderstaande visualisatie wordt de verhouding tussen het werkgelegenheids- en het bevolkingsaandeel van een gemeente zichtbaar. Wanneer de waarde boven de 100 ligt, betekent dit dat een gemeente voornamelijk een werkgelegenheidsfunctie heeft. Wanneer de waarde lager is dan 100, betekent dit dat een gemeente met name een woonfunctie heeft. 

Werkgelegenheidsfunctie naar gemeente

De gemeente Ouder-Amstel is de gemeente met de grootste werkgelegenheidsfunctie (231,93) van Nederland. Dit betekent dat er op 100 inwoners ruim 230 personen in deze gemeente werken. De gemeente Ouder-Amstel wordt gevolgd door de gemeenten Haarlemmermeer (191,55) en Son en Breugel (176,26). De sterkste woonfuncties worden vervuld door de gemeenten Westervoort (38,52%), Simpelveld (40,35%) en Vaals (42,86%). Deze gemeenten tellen respectievelijk op 100 inwoners 38, 40 en 42 werkzame personen. 

Ontwikkeling van de werkgelegenheidsfunctie van de afgelopen 4 jaar 
In onderstaande visualisatie wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheidsfunctie in de afgelopen 4 jaar weergegeven. De blauwgekleurde gemeenten geven een toename in werkgelegenheidsfunctie weer, de geelgekleurde gemeenten een afname. 

Ontwikkeling werkgelegenheidsfunctie naar gemeente

In de gemeente Midden-Delfland is de werkgelegenheidsfunctie in de afgelopen 4 jaar het sterkst toegenomen (18,43%). De gemeente Gulpen-Wittem (13,94%) en Montfoort (13,53%). De sterkste afname werd gevonden in de gemeenten Zoeterwoude (-20,30%), Scherpenzeel (-17,49%) en Diemen (-15,88%). 

Belangrijkste inzichten
  • In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende rollen op de arbeidsmarkt van regio's. Dit doen we door te kijken naar de verhouding tussen het aandeel in werkgelegenheid ten opzichte van het aandeel in inwoners tussen de 15 en 75 jaar in Nederland in een bepaalde regio. We doen dit op drie niveaus: provincie, arbeidsmarktregio en gemeente.
  • Bij een waarde hoger dan 100 heeft een regio voornamelijk een werkfunctie. Lager dan 100 betekent dat de regio met name een woonfunctie heeft.
  • De provincie Utrecht heeft de sterkste werkgelegenheidsfunctie met 114,58. De provincies Drenthe en Flevoland hebben de laagste werkgelegenheidsfunctie en vervullen daarmee een sterke woonfunctie. 
  • In de provincies Zeeland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Drenthe, Groningen en Fryslân was in de afgelopen 4 jaar sprake van een toename in werkgelegenheidsfunctie.
  • De sterkte werkgelegenheidsfunctie vinden we in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam (140,32), gevolgd door Midden-Utrecht (123,84) en Zuidoost-Brabant (121,86). e grootste woonfunctie werd gevonden in arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (75,13), gevolgd door arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland (76,65).  
  • Het sterkst groeide de werkgelegenheidsfunctie in arbeidsmarktregio Midden-Utrecht met 3,26%. De sterkste afname vonden we in arbeidsmarktregio Groot Amsterdam (-3,49%). 
  • De gemeente Ouder-Amstel is de gemeente met de grootste werkgelegenheidsfunctie (231,93). De sterkste woonfuncties worden vervuld door de gemeenten Westervoort (38,52%), Simpelveld (40,35%) en Vaals (42,86%). 
  • In de gemeente Midden-Delfland is de werkgelegenheidsfunctie in de afgelopen 4 jaar het sterkst toegenomen (18,43%). De gemeente Gulpen-Wittem (13,94%) en Montfoort (13,53%). De sterkste afname werd gevonden in de gemeenten Zoeterwoude (-20,30%), Scherpenzeel (-17,49%) en Diemen (-15,88%). 
MEER LEZEN

 Meer data over werkgelegenheid vindt u hier

POWERED BY

powered by