FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Arbeidsmarktpositie jongeren

Binnen het thema arbeidsmarktsituatie jongeren geven we inzicht in ontwikkelingen en cijfers van jongeren op de arbeidsmarkt. Hoe groot is het aandeel jongeren in de potentiële beroepsbevolking? Hoeveel van de jongeren heeft betaald werk? In welke sectoren en beroepen zijn jongeren vaak werkzaam? Neemt het aandeel jongeren met een flexibele arbeidsrelatie de afgelopen jaren toe? Wat is de arbeidspositie van jongeren die een uitkering ontvangen? Hoe groot is het aantal Neets (jongeren die niet werken en geen onderwijs volgen)? Welk aandeel hiervan is buiten beeld bij de gemeente of UWV (Neets die geen uitkering ontvangen)?

Beroepsbevolking jongeren

Niet-werkende jongeren (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Niet-werkenden jongeren (%), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Netto arbeidsparticipatie jongeren naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Jongeren in totaal potentiële beroepsbevolking (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-09-2023)

Jongeren in totaal potentiële beroepsbevolking (%), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-09-2023)

Potentiële beroepsbevolking jongeren

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Potentiële beroepsbevolking jongeren (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Netto arbeidsparticipatie jongeren

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Uitkeringen jongeren

Jongeren geregistreerd werkzoekende bij UWV naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Jongeren geregistreerd werkzoekende bij UWV en deelname onderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Jongeren geregistreerd werkzoekende bij UWV en deelname onderwijs naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Jongeren met uitkering sociale zekerheid naar arbeidspositie

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Jongeren geregistreerd werkzoekende bij UWV naar arbeidspositie

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Jongeren met uitkering sociale zekerheid

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Jongeren geregistreerd werkzoekende bij UWV

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Jongeren met uitkering sociale zekerheid naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Werkende jongeren

Jongeren in totaal werkenden (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-09-2023)

Werkenden jongeren, naar omvang dienstverband (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-09-2023)

Meest voorkomende beroepen jongeren

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-10-2023)

Meest voorkomende sectoren jongeren

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-10-2023)

Werkenden jongeren naar type dienstverband, naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-09-2023)

Werkende jongeren

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (21-06-2023)

Werkende jongeren, naar type dienstverband (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-09-2023)

Jongeren in totaal werkenden (%), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (18-09-2023)

POWERED BY

powered by