FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Leven lang leren

Binnen het thema leven lang leren geven we inzicht in de deelname van werkenden aan leven lang ontwikkelen. Onder leven lang ontwikkelen vallen alle opleidingen en cursussen die personen volgen of recent (afgelopen 4 weken) gevolgd hebben. Het kan dan gaan om formele opleiding en/of niet-formele onderwijsactiviteiten zoals cursussen, workshops of privélessen. Welke verschillen in de deelname aan leven lang leren zijn er tussen werkenden, werklozen en niet-beroepsbevolking? Is de deelname aan leven lang leren bij hoger opgeleiden relatief hoog? Welke beroepen en sectoren kennen een relatief hoge en lage deelname aan leven lang leren?

Leven lang leren naar arbeidsdeelname

Ontwikkeling leven lang leren (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar arbeidsdeelname (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar arbeidsdeelname en regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar arbeids- en onderwijsdeelname (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Werkloosheidspercentage naar deelname leven lang leren (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Werkloosheidspercentage naar deelname leven lang leren en regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Bruto arbeidsparticipatie naar deelname leven lang leren (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Bruto arbeidsparticipatie naar deelname leven lang leren en regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Leven lang leren werkenden

Ontwikkeling leven lang leren (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar leeftijd (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(18-08-2023)

Samenstelling deelname leven lang leren (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar opleidingsniveau (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar type dienstverband (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(18-08-2023)

Deelname leven lang leren naar migratieachtergrond (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(18-08-2023)

Deelname leven lang leren naar omvang dienstverband (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(18-08-2023)

Deelname leven lang leren naar regio (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

LLL werkenden naar onderwijsniveau

Ontwikkeling deelname leven lang leren naar onderwijsniveau (laag 1) (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar onderwijsniveau (laag 3) (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar onderwijsniveau (laag 1) en regio (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Leven lang leren naar onderwijsniveau (laag 1) (werkenden)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Leven lang leren naar onderwijsniveau (laag 2) (werkenden)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar onderwijsniveau (laag 1) (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Ontwikkeling deelname leven lang leveren naar onderwijsniveau (laag 2) (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar onderwijsniveau (laag 2) en regio (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

LLL werkenden naar beroepsniveau en -klasse

Ontwikkeling deelname leven lang leren naar beroepsniveau (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar beroepsklasse (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar beroepsniveau en regio (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Leven lang leren naar beroepsklasse (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Leven lang leren naar beroepsniveau (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Ontwikkeling deelname leven lang leveren naar beroepsklasse (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar beroepsniveau (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar beroepsklasse en regio (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

LLL werkenden naar sector

Ontwikkeling deelname leven lang leren naar sector (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar sector (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar sector en regio (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Leven lang leren naar sector (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Ontwikkeling deelname leven lang leren naar sector (detail) (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Deelname leven lang leren naar sector (detail) en regio (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Top 10 deelname leven lang leren naar sector (detail) (werkenden) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

Top 10 geen deelname leven lang leren naar sector (werkenden) (detail) (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(24-08-2023)

POWERED BY

powered by