FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Middelbaar beroepsonderwijs

Binnen het thema middelbaar beroepsonderwijs geven we inzicht in data omtrent het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hoe groot is het aantal studenten binnen het mbo? Wat zijn de verwachtingen voor de aantallen studenten binnen het  mbo? Hoe groot is de jaarlijkse instroom in het mbo naar leerweg en mbo-niveau? In welke sectorkamer stromen studenten in? Hoeveel studenten binnen het mbo behalen jaarlijks een diploma? Wat is het aandeel mbo-gediplomeerden die zijn afgestudeerd in een bètatechnische opleiding? Hoeveel gediplomeerden mbo-bol 4 stromen door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo)? In welke opleidingssector stromen zij in?

Gediplomeerden mbo

Gediplomeerden mbo

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Aandeel gediplomeerden naar leerweg (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Aandeel gediplomeerden naar niveau (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Studenten mbo

Aantal mbo-studenten naar leerweg (instelling)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Aantal mbo-studenten naar niveau (woon)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (03-04-2024)

Aantal mbo-studenten naar sectorkamer (woon)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO) (03-04-2024)

Prognose studenten mbo

Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar niveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Studentenprognose middelbaar beroepsonderwijs naar leerweg

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Ontwikkeling studentenprognose mbo naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Instroom in het mbo

Instroom mbo-studenten

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Aandeel instromende mbo-studenten naar leerweg (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Aandeel instromende mbo-studenten naar niveau (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Doorstroom mbo-bol naar hoger onderwijs

Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (25-07-2023)

Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo naar mbo sectorkamer (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (28-06-2024)

Doorstroom gediplomeerden mbo-bol 4 naar hbo naar opleidingssector (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (25-07-2023)

POWERED BY

powered by