FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Belemmeringen bedrijfsleven

Binnen het thema belemmeringen bedrijfsleven geven we inzicht in de belemmeringen die ondernemers (excl. het niet financiële bedrijfsleven) ondervinden bij het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten. Hoe groot is het aandeel ondernemingen dat belemmeringen ervaart? Is dit aandeel de afgelopen periode toegenomen? Wat is de belangrijkste belemmering die bedrijven ondervonden? Welke verschuivingen qua belangrijkste belemmering hebben in de afgelopen jaren plaats gevonden? Hoe groot is het aandeel bedrijven dat belemmeringen ervaart op de gebieden tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, onvoldoende vraag en financiële beperkingen? Welke verschillen hierin bestaan er tussen regio’s en bedrijfstakken?

Belemmeringen totaal

Ontwikkeling belemmeringen bedrijfsleven

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Belemmeringen bedrijfsleven, naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie

Wat is de belangrijkste belemmering die ondernemers ervaren in de bedrijfsvoering? Hoe groot is het aandeel bedrijven in de regio dat belemmeringen ervaart op de gebieden: tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, onvoldoende vraag, weersomstandigheden en financiële beperkingen.

Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de omvang  van de belemmeringen naar categorie voor eerdere kwartalen te bekijken.  

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Tekort aan arbeidskrachten

Tekort aan arbeidskrachten bedrijfsleven, naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Ontwikkeling tekorten aan arbeidskrachten

Hoeveel bedrijven in de regio ervaren tekorten aan personeel? In onderstaande visualisatie tonen we de ontwikkeling van het aandeel bedrijven dat een tekort aan arbeidskrachten ervaart.  Wat is de regionale ontwikkeling van het door ondernemers ervaren personeelstekort in de afgelopen kwartalen geweest? Wat is de ontwikkeling in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om naast het totale tekort aan arbeidskrachten in de regio ook inzicht te krijgen in de ervaren personeelstekorten naar branche. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie

Wat is de belangrijkste belemmering die ondernemers ervaren in de bedrijfsvoering? Hoe groot is het aandeel bedrijven in de regio dat belemmeringen ervaart op de gebieden: tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, onvoldoende vraag, weersomstandigheden en financiële beperkingen.

Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de omvang  van de belemmeringen naar categorie voor eerdere kwartalen te bekijken.  

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Productiemiddelen, materiaal, ruimte

Ontwikkeling tekort aan productiemiddelen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Tekort aan productiemiddelen, naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie

Wat is de belangrijkste belemmering die ondernemers ervaren in de bedrijfsvoering? Hoe groot is het aandeel bedrijven in de regio dat belemmeringen ervaart op de gebieden: tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, onvoldoende vraag, weersomstandigheden en financiële beperkingen.

Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de omvang  van de belemmeringen naar categorie voor eerdere kwartalen te bekijken.  

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Onvoldoende vraag

Ontwikkeling onvoldoende vraag

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Onvoldoende vraag, naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie

Wat is de belangrijkste belemmering die ondernemers ervaren in de bedrijfsvoering? Hoe groot is het aandeel bedrijven in de regio dat belemmeringen ervaart op de gebieden: tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, onvoldoende vraag, weersomstandigheden en financiële beperkingen.

Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de omvang  van de belemmeringen naar categorie voor eerdere kwartalen te bekijken.  

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Financiële beperkingen

Ontwikkeling financiële beperkingen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Financiële beperkingen, naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie

Wat is de belangrijkste belemmering die ondernemers ervaren in de bedrijfsvoering? Hoe groot is het aandeel bedrijven in de regio dat belemmeringen ervaart op de gebieden: tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, onvoldoende vraag, weersomstandigheden en financiële beperkingen.

Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de omvang  van de belemmeringen naar categorie voor eerdere kwartalen te bekijken.  

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

POWERED BY

powered by