FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Onderwijs en arbeidsmarkt

Werkenden naar opleiding

Werkzame beroepsbevolking naar opleiding (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding en leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding en omvang dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding en type dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding en migratieachtergrond (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar opleiding en geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Arbeidsmarktpositie naar onderwijsniveau

Gediplomeerde mbo-studenten, door- en uitstroom (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde studenten, door- en uitstroom (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde uitstromers aan het werk (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde uitstromers aan het werk (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Instroom gediplomeerde uitstromers naar bedrijfstak (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Ontwikkeling gediplomeerde uitstromers aan het werk (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde uitstromers aan het werk (%), naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde studenten, door- en uitstroom (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)

Arbeidsmarktpositie naar onderwijsrichting

Gediplomeerde mbo-uitstromers, aan het werk (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde mbo-uitstromers, mediaan uurloon per onderwijsrichting (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde hbo- en wo-studenten, door- en uitstroom (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers, aan het werk (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers, mediaan uurloon (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Instroom gediplomeerde mbo-uitstromers naar sector (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)
Instroom gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers naar sector (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)

POWERED BY

powered by