FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Onderwijs en arbeidsmarkt

Werkenden naar opleiding

Werkenden naar opleiding (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(09-11-2023)
Werkenden naar opleiding en omvang dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(30-03-2023)
Werkenden naar opleiding en type dienstverband (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(30-03-2023)
Werkenden naar opleiding en migratieachtergrond (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(30-03-2023)
Werkenden naar opleiding en geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(21-06-2023)
Werkzame beroepsbevolking naar opleiding (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(09-11-2023)
Werkenden naar opleiding en leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(30-03-2023)

Arbeidsmarktpositie naar onderwijsniveau

Gediplomeerde mbo-studenten, door- en uitstroom (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)
Gediplomeerde uitstromers aan het werk (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)
Ontwikkeling gediplomeerde uitstromers aan het werk (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)
Gediplomeerde uitstromers aan het werk (%), naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)
Gediplomeerde studenten, door- en uitstroom (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)
Gediplomeerde studenten, door- en uitstroom (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)
Gediplomeerde uitstromers aan het werk (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)
Instroom gediplomeerde uitstromers naar bedrijfstak (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)

Arbeidsmarktpositie naar onderwijsrichting

Gediplomeerde hbo- en wo-studenten, door- en uitstroom (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(19-09-2023)
Gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers, aan het werk (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)
Gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers, mediaan uurloon (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)
Instroom gediplomeerde mbo-uitstromers naar sector (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)
Instroom gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers naar sector (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)
Gediplomeerde mbo-uitstromers, aan het werk (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)
Gediplomeerde mbo-uitstromers, mediaan uurloon per onderwijsrichting (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(07-04-2023)

POWERED BY

powered by