FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkenden naar opleiding en migratieachtergrond (AIZ 3.0)

Op basis van brondata van het CBS, CBS microdata (EBB) hebben we per onderwijsniveau het aantal werkenden in een regio inzichtelijk gemaakt naar migratieachtergrond.
De gegevens hebben betrekking op het gemiddelde van twee jaren.


De enquête beroepsbevolking (EBB) is een zogenaamd roterend panelonderzoek met 5 peilingen waarmee vanaf verslagjaar 2013 cijfers worden gepubliceerd.

Werkzame beroepsbevolking: Personen die betaald werk hebben.

Beroepsbevolking: Personen die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Werkloze beroepsbevolking: Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Niet-beroepsbevolking: Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Netto arbeidsparticipatie: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Bruto arbeidsparticipatie: Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

De data heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Peilmoment: per jaar

Bron: EBB

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by