FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

CBS: Economie kromp in eerste kwartaal 2023 met 0,7%

belangrijke inzichten
  • Het CBS geeft aan dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2023 met 0,7% is gekrompen t.o.v. het vierde kwartaal van 2022. Dit staat in contrast tot de economie van de EU, die met 0,3% groeide.

  • Om deze krimp te verklaren, kijkt het CBS naar drie bestedingscategorieën: de consumptie van huishoudens, investeringen in bedrijfstakken, en de export.

  • Wat consumptie van huishoudens betreft, zie we dat consumenten in het afgelopen kwartaal niet meer besteedden aan goederen en diensten dan in het kwartaal ervoor. Hierdoor groeide de economie dus niet.

  • Als we naar investeringen kijken, zien we dat er veel geïnvesteerd is in de bouw, met name in de verduurzaming van woningen en andere gebouwen. Hierdoor is de bouwsector met 2,4% gegroeid. Daarnaast investeerden bedrijven meer in vervoersmiddelen, machines en installaties.
  • Kijken we naar de export, dan zien we daar de grootste reden voor de economische krimp. De export kromp namelijk met 1,8%.

  • De afgenomen export hangt voornamelijk samen met de slechtere prestaties van de industrie. Vooral in de chemische en metaalindustrie kromp de productie. Beide branches verbruiken veel energie en de toegenomen energieprijzen hebben hen mogelijk parten gespeeld.

  • De Nederlandse arbeidsmarkt blijft ook nog steeds krap. Voor iedere 100 werklozen waren er 122 vacatures.
  • In de zorg kwamen er de meeste vacatures bij, maar in de handel en dienstverlening was een afname te zien. Hierdoor bleef het aantal vacatures nagenoeg gelijk.
  • Het aantal werklozen nam daarnaast lichtelijk af met 2.000. De ontwikkeling verschilde echter tussen leeftijdsgroepen. Onder mensen die jonger waren dan 45, was een toename van het aantal werklozen te zien. Bij mensen van 45 of ouder, was een afname van het aantal werklozen te zien. Slechts 2,3% van deze groep was werkloos; het laagste percentage in de afgelopen 50 jaar.

Bekijk hieronder de presentatie van CBS-hoofdeconoom, Peter Hein van Mulligen, over de economie en arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2023.

Bron

CBS: Economie krimpt in eerste kwartaal 2023 met 0,7 procent

POWERED BY

powered by