FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Wat zijn in 2023 de meest gevraagde skills in Zuid-Holland?

Update skillsinzicht beschikbaar
  • Gegevens over de vraag naar skills in 2023 beschikbaar binnen SkillsInZicht
  • SkillsInZicht geeft de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in de skills die bij beroepen horen. Voor de analyses binnen SkillsInZicht maken we gebruik van de Skills Intelligence van Textkernel. Alle online vacatures die het afgelopen jaar in Nederland zijn ontstaan, zijn met behulp van de technologie van Textkernel geanalyseerd. Per vacature wordt gekeken welke professionele vaardigheden, ICT skills, Soft skills en talen gevraagd worden.
  • Door deze informatie vervolgens te aggreren is het mogelijk om per regio en beroep inzicht te geven in de regionale vraag naar skills. Op regionaal niveau geven we inzicht op het niveau van beroepsklasse (13), beroepssegment (41) en beroepsgroep (114). Op landelijk niveau kijken we nog een beroepsniveau lager (672). 
  • Het unieke van de gegevens binnen SkillsInZicht is dat er ook een vergelijking met de vraag naar skills in eerdere jaren mogelijk is. Naar welke skills is de vraag toegenomen? Welke skills komen het afgelopen jaar minder vaak voor in vacatureteksten? Op korte termijn zullen we binnen SkillsInZicht ook nog een extra filter voor opleidingsniveau toevoegen, zodat een verdere verrijking van het inzicht in de regionale vraag naar skills mogelijk is.
  • Verder verkennen we momenteel de mogelijkheden met CompetentNL, hetgeen ook weer nieuwe kansen biedt. Vanuit ArbeidsmarktInZicht, waar Zuid-HollandInZicht onderdeel van is, zijn we als partner betrokken bij een challenge van het Startup in Residence Intergov Innovatieprogramma, waarin overheden samenwerken met startups. Binnen de door ons gewonnen challenge bouwen we een laagdrempelige tool waarmee kleine werkgevers skills-based personeel kunnen werven en selecteren (matchen). Binnen deze challenge hebben we, naast de 6 pilots van CompetentNL, ook toegang gekregen tot de data van CompetentNL. Zodra CompetentNL beschikbaar komt, kunnen we vanuit SkillsInZicht dus snel anticiperen op de nieuwe mogelijkheden en kansen. 
  • En dan de resultaten, in 2023 zijn de volgende skills het meest gevraagd in vacatureteksten: 
  • Consultancy, Coaching en Begeleiding en Financiën meest gevraagde professionele skills van het afgelopen jaar in Zuid-Holland.
  • Microsoft Office, Microsoft Excel en Informatie- en Communicatietechnologie meest gevraagde IT-skills van het afgelopen jaar in provincie Zuid-Holland.
  • Zelfmotivatie, Communicatie en Werken in groepsverband meest gevraagde soft skills van het afgelopen jaar in Zuid-Holland.
Wat zijn in 2023 de Meest gevraagde skilLS IN Zuid-Holland?

In dit artikel geven we inzicht in de meest gevraagde skills (top 15) van het afgelopen jaar in de provincie Zuid-Holland. Dit doen we achtereenvolgens voor de skillscategorieeën Professionele skills, IT skills en Soft skills. Via de filter die opgenomen is binnen de visuals, is het mogelijk om nader in te zoomen op de vraag naar skills binnen beroepsklassen.

Bent u geinteresseerd in de vraag naar skills op een lager detailniveau van beroepen dan verwijzen we u door naar de dashboards van SkillsInZicht. Op regionaal niveau geven we inzicht in de vraag naar skills op het niveau van beroepsklasse (13), beroepssegment (41) en beroepsgroep (114). Op landelijk niveau kijken we nog naar een beroepsniveau lager (672). 

Voorbeeld: in Zuid-Holland waren Consultancy, Coaching en Begeleiding en Financiën de meest gevraagde professionele skills van het afgelopen jaar. De skill Consultancy werd gevraagd in bijna 1 op de 6 vacatures (16,1%) die in 2023 in Zuid-Holland zijn ontstaan. Dit aandeel is de afgelopen jaren toegenomen, in 2020 werd in 7,3% van alle vacatures gevraagd naar de skill Consultancy.  Het pijltje geeft aan of het aandeel t.o.v. het afgelopen jaar toe- of afgenomen is. 

Top 15 professionele skills

Consultancy, Coaching en Begeleiding en Financiën waren in 2023 in Zuid-Holland de meest gevraagde professionele skills.

Top 15 meest gevraagde professionele skills (2023) | Aandeel | Zuid-Holland

Top 15 IT skills

Microsoft Office, Microsoft Excel en Informatie- en Communicatietechnologie waren in 2023 in Zuid-Holland de meest gevraagde ICT skills.

Top 15 meest gevraagde IT skills (2023) | Aandeel | Zuid-Holland

Top 15 soft skills

Zelfmotivatie, Communicatie en Werken in Groepsverband waren in 2023 in Zuid-Holland de meest gevraagde soft skills.

Top 15 meest gevraagde soft skills (2023) | Aandeel | Zuid-Holland
Methode

Voor de analyses binnen SkillsInZicht maken we gebruik van de Skills Intelligence van Textkernel. Alle online vacatures die het afgelopen jaar in Nederland zijn ontstaan, zijn met behulp van de technologie van Textkernel geanalyseerd. Per vacature wordt gekeken welke professionele vaardigheden, ICT skills, Soft skills en talen gevraagd worden. Door deze informatie vervolgens te aggreren is het mogelijk om per regio en beroep inzicht te geven in de regionale vraag naar skills.

POWERED BY

powered by