FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Krapte op de arbeidsmarkt oplossen met technologie?

Belangrijkste inzichten
  • Kan de inzet van technologie een effectieve oplossing bieden voor arbeidsmarktkrapte? In het project 'Van krapte naar kans: technologie als gamechanger', onderzoekt TNO de rol van technologie in het aanpakken van arbeidskrapte en de voorwaarden waaronder dit succesvol kan zijn.
  • Dit tweejarige project bevindt zich momenteel op de helft van zijn looptijd, waarbij TNO een tussentijds rapport met voorlopige bevindingen heeft gepubliceerd.

  • Het project bestaat uit drie fasen. De eerste fase omvat een analyse van de potentie van verschillende technologieën. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeidsbesparende technologieën, die taken van mensen overnemen, en arbeidsondersteunende technologieën, die werknemers assisteren en hun werkzaamheden vereenvoudigen.
  • Uit de resultaten blijkt dat technologie met name in de groothandel, detailhandel, en de gezondheids- en welzijnszorg kansrijk lijkt voor het oplossen van arbeidstekorten. Voor andere sectoren is het lastig om betrouwbare conclusies te trekken. 
  • In de volgende fasen, fase 2 en 3, richt het project zich op de factoren die de implementatie van technologie kunnen hinderen of bevorderen. Een potentiële vermindering van arbeidskrapte door technologie garandeert immers niet automatisch succes in de praktijk.
  • Er wordt daarom onderzocht hoe werkgevers optimale omstandigheden kunnen screëren zodat werknemers de technologie effectief kunnen inzetten. De focus ligt hierbij vooral op praktische toepasbaarheid en effectiviteit. Het project zal uiteindelijk resulteren in concrete aanbevelingen en strategieën voor de implementatie van technologie in de praktijk. 
Lees verder

Meer lezen over het project van TNO? Klik op onderstaande link om naar het artikel te gaan. 

 Krapte op de arbeidsmarkt oplossen met technologie

 

 

POWERED BY

powered by