FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

ING Research: Arbeidsmarktkrapte staat maatschappelijke ambities in de weg

Belangrijkste inzichten
  • De komende jaren hebben vergrijzing, verduurzaming en mogelijk ook deglobalisering een impact op de arbeidsmarkt.

  • Volgens ING Research zullen deze trends eraan bijdragen dat, ondanks de verdere afkoeling van de economie, de personeelstekorten niet zomaar verdwijnen.

  • Uit analyse van ING Research blijkt dat zowel de verduurzaming als de vergrijzing op korte termijn resulteren in een grotere arbeidsvraag. Daarnaast zal vooral de vergrijzing voor een sterke afname van het arbeidsaanbod zorgen.

  • De korte termijn effecten van de deglobalisering hebben echter een tegenovergesteld effect. Zo zal de arbeidsvraag gedrukt worden en het arbeidsaanbod niet veranderen dan wel licht afnemen.

  • Deze veranderingen door de deglobalisering worden met name veroorzaakt door de rem op de economische groei wat weer resulteert in een verminderde vraag naar personeel. De deglobalisering is echter wel een stuk onzekerder dan de vergrijzing en de verduurzaming.

  • Tot slot hebben de maatschappelijke ambities van de Nederlandse overheid een grote impact op de arbeidsvraag. Door deze ambities per sector bij te stellen, is het mogelijk om op langere termijn om te gaan met de arbeidsmarktkrapte. 
De arbeidsmarktkrapte en maatschappelijke ambities

De krapte op de arbeidsmarkt kan het realiseren van allerlei beleidsambities flink in de weg staan. Niet alleen geld maar ook het werk blijft in een krappe arbeidsmarkt op de plank liggen. Om ervoor te zorgen dat de overheidsplannen daadwerkelijk worden gerealiseerd, is het verstandig om kritisch te kijken naar de ambitie van de (semi)publieke sector. Deze ambities dienen aangescherpt te worden met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt.

Een van de veelgehoorde oplossingen tegen de krapte op de arbeidsmarkt is het stimuleren van het arbeidsaanbod. ING Research acht deze oplossing economisch gezien niet kansrijk aangezien de effecten op de krapte kortstondig zullen zijn. Mocht er op een gegeven moment de (semi)publieke sector de voorkeur krijgen, is het mogelijk om met belastingverhogingen de arbeidsvraag in de private sector af te remmen.  ING Research adviseert daarom om in te zetten op een lager ambitieniveau van de (semi)publieke sector, om zo de arbeidsvraag te beperken.

Lees verder

Geïnteresseerd in de exacte adviezen van ING Research en de invloed van de bovenstaande trends op de arbeidsmarkt? Klik dan op onderstaande link om naar het volledige artikel te gaan. 

  ING Research: Aanhoudende arbeidsmarktkrapte staat realisatie maatschappelijke ambities in de weg

 

POWERED BY

powered by