FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

RaboResearch: vier op de tien bedrijven niet goed voorbereid op transities

belangrijke inzichten
  • Er is op dit moment niet veel bekend over de mate waarin Nederlandse bedrijven een nieuwe marktomstandigheid kunnen herkennen, op waarde kunnen schatten en kunnen omzetten in een andere bedrijfsvoering.

  • Dit verandervermogen is van cruciaal belang in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. Dit is echter niet de enige transitie waar bedrijven mee te maken krijgen, ook de digitaliseringstransitie vraagt om verandervermogen binnen bedrijven.

  • Het kan per bedrijf verschillen of het geraakt wordt door de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. Het ene bedrijf kan geconfronteerd worden met een veranderend grondstoffengebruik, terwijl voor het andere bedrijf vooral het energieverbruik een punt van aandacht is.

  • RaboResearch heeft onderzoek gedaan onder 1.500 Nederlandse bedrijven om te zien of zij over voldoende verandervermogen beschikken om mee te gaan in deze transitie.

  • Uit dit onderzoek blijkt dat vier op de tien bedrijven een onvoldoende scoren.

  • Met name de allerkleinste bedrijven (tot tien werknemers) zijn gezien hun verandervermogen kwetsbaar. Meer sturing op dit verandervermogen is daarom noodzakelijk.

  • RaboResearch komt met verschillende aanbevelingen om het verandervermogen zo groot mogelijk te maken.

Voorkomen is beter dan genezen

Zoals hierboven vermeld is niet elk type bedrijf even goed in staat om mee te veranderen in het geval van een transitie. Om te voorkomen dat dergelijke bedrijven (te) hard geraakt worden door een transitie, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op eventuele transities.

Om het verandervermogen van een bedrijf te vergroten, is meer sturing vanuit het management nodig. Om deze extra sturing te realiseren kan er ingezet worden op het versterken van bijvoorbeeld managementpraktijken door training en opleiding. Dit kan eventueel in combinatie met coaching vanuit bedrijven die reeds beschikken over gestructureerde managementpraktijken.

Ook het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, eventueel in samenspraak met sectorale of regionale organisaties kan het verandervermogen van een bedrijf positief beïnvloeden.

Aangezien voorkomen beter is dan genezen, is het verstandig om de transitiebestendigheid van bedrijven met behulp van een stresstest regelmatig te toetsen. Op dit moment bestaat dit soort stresstesten voor financiële instellingen vanwege de crisis in 2007 - 2009. Voor het bedrijfsleven bestaat deze stresstest nog niet. Met de opgedane kennis uit deze stresstest kan de overheid getroffen bedrijven gerichter ondersteunen. Ook zullen de beleidsmaatregelen effectiever en efficiënter worden.

Lees verder

Geïnteresseerd in het volledige artikel van RaboResearch over het verandervermogen bij Nederlandse bedrijven? Klik dan op onderstaande link.

 Vier op de tien bedrijven niet goed voorbereid op transitie naar duurzame en inclusieve economie

 

POWERED BY

powered by