FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Arbeidsdeelname
Arbeidsmarktsituatie jongeren
Sociale zekerheid
WW-uitkeringen
Geregistreerde werkzoekenden (GWU)
Werkgelegenheid
Werkenden
Flexwerk
Vacatures (UWV)
Vacatures (Jobfeed)
Banenafspraak
Beschut werk
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktmobiliteit
Conjunctuur
Macro-economie
Bedrijven
Innovatie en R&D
Internationale handel
NOW
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Voortijdig schoolverlaters (vsv)
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Stages en leerbanen
Professionele skills
IT skills
Soft skills
Taal skills

Middelbaar beroepsonderwijs

Instroom mbo

Instroom in mbo, naar sector en mbo-leerweg
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (12-01-2023)
Instroom in mbo, naar sector en mbo-niveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (12-01-2023)

Deelnemers mbo

Deelnemers mbo, naar mbo-leerweg
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Deelnemers mbo, naar mbo-niveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Studenten mbo, naar mbo-niveau en sectorkamer
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (10-02-2023)
Studenten mbo, naar sectorkamer en leerweg
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (10-02-2023)

Gediplomeerden mbo

Gediplomeerden mbo, naar mbo-niveau en sectorkamer
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (10-02-2023)
Gediplomeerden mbo, naar sectorkamer en leerweg
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (10-02-2023)

Doorstroom mbo naar hoger onderwijs

Doorstroom mbo (sector), naar hbo (opleidingssector)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (12-01-2023)
Doorstroom mbo naar hoger onderwijs, naar betacluster
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (12-01-2023)

Mobiliteit deelnemers mbo

Mobiliteit mbo-studenten
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: BBO-rom (DUO)(12-01-2023)

POWERED BY

powered by