FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Sociale zekerheid

Geregistreerde werkzoekenden (GWU)

Geregistreerde werkzoekenden (GWU) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
Aantal GWU per 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
Ontwikkeling GWU, t.o.v. vorig jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
Ontwikkeling GWU, t.o.v. vorige maand (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
GWU naar beroepsklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
GWU naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
GWU naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
GWU naar geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)

GWU zonder dienstverband (type uitkering)

GWU naar type uitkering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
GWU naar type uitkering per 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
Ontwikkeling GWU naar type uitkering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
GWU zonder dienstverband naar type uitkering 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
GWU met dienstverband naar type uitkering per 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
GWU met bijstandsuitkering 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
GWU met Wajong-uitkering 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)
GWU met WIA/WAO-uitkering per 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (17-05-2024)

Personen met een uitkering

Uitkeringsontvangers naar soort uitkering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Uitkeringsontvangers, totaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Uitkeringsontvangers naar soort uitkering door de jaren (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Uitkeringsontvangers per soort uitkering per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Bijstandsuitkering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Bijstandsuitkering per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Arbeidsongeschiktheidsuitkering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Arbeidsongeschiktheidsuitkering per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Re-integratievoorzieningen en vorderingen

Lopende re-integratievoorzieningen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)
Lopende re-integratievoorzieningen, naar type (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)
Lopende re-integratievoorzieningen; per 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)
Ontwikkeling re-integratievoorzieningen, t.o.v. vorig jaar (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)
Ontwikkeling re-integratievoorzieningen naar type voorziening, t.o.v. vorig jaar (absoluut) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-06-2024)
Openstaande bijstandsvorderingen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-04-2024)
Openstaande bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-04-2024)
Openstaande bijstandsvorderingen per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-04-2024)

POWERED BY

powered by