Sectorindelingen (SBI-codes)

Hieronder kunt u een Excelbestand downloaden waarin is aangegeven uit welke SBI-codes de sectoren in dit dashboard zijn samengesteld.

Sectorindeling greenport dashboard: sectoren en onderliggende SBI-codes

Regionale indelingen:

Zuid-Holland

Drechtsteden (A)
Gorinchem (A)
Haaglanden (A)
Holland Rijnmond (A)
Midden-Holland (A)
Rijnmond (A)
Zuid-Holland Centraal (A)

Dutch Fresh Port
Greenport West-Holland
Oostland
Voorne-Putten
Westland (breed)
Westland (smal)

Artikelen

POWERED BY

powered by