FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Sharon Smit (NHN): regionaal overleg is nu noodzakelijk

Sharon Smit, samenwerkingsspecialist Noord-Holland Noord


Met uitzondering van de zorg is de situatie in alle sectoren waar een tekort aan mensen bestond, nu omgeslagen. De arbeidsmarkt verandert zeer snel en het is te verwachten dat een aantal veranderingen ook op de langere termijn blijft bestaan. Het is daarom zaak dat stakeholders in de regio nu met elkaar in dialoog zijn om te zorgen dat de veranderingen een vorm krijgen die past bij de regio.

Samen optrekken
De arbeidsmarkt is regionaal en de regio moet juist nu samen optrekken om de vraagstukken van de arbeidsmarkt te bespreken. Het overleg tussen overheid, werkgevers en onderwijs loopt echter niet vanzelf. Er is ondersteuning en inzet nodig om de samenwerking tussen de stakeholders in de regio tot stand te brengen en in stand te houden. In mijn eigen regio was er overleg, dat echter onder druk dreigde te komen doordat er geen bijeenkomsten meer georganiseerd kunnen worden. Maar ook hier bleek online overleg prima te werken, al mis je natuurlijk wel de sfeer en het informele.

Iedereen aan het werk
Het overleg om de regionale arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken moet op verschillende niveaus plaatsvinden. In een convenant kun je vastleggen wat het gezamenlijke doel is. Vervolgens moet die bestuurlijke basis in samenwerking met alle stakeholders op managerial en uitvoerend niveau worden uitgewerkt tot een actieplan. Alleen door dit proces goed te organiseren kan er echte verbinding ontstaan die leidt tot resultaten. De arbeidsmarktpartijen hebben een zeer uiteenlopende cultuur en achtergrond: een ondernemer denkt en handelt anders dan een bestuurder bij de provincie of een directeur van een ROC. Het is dus zaak voortdurend in dialoog te blijven over het gezamenlijke doel en hoe ieder dat beleeft en kan helpen oplossen. In dit geval is het gezamenlijke doel: iedereen aan werk helpen.

Voorbeeld
Zo’n gezamenlijk doel werpt zijn vruchten af. Zo hebben meer dan 60 grote werkgevers in Noord-Holland Noord in samenwerking met overheid en onderwijs het Huis van het Werk opgericht. Daarmee is er een gezamenlijk platform voor HR-vraagstukken, dat onder meer de mogelijkheid biedt om personeel uit te wisselen. Juist nu zijn dat soort instrumenten nodig om in contact te blijven met mensen die willen en kunnen werken.

Aan de slag
Werkgevers én werknemers zullen in de huidige crisis goed moeten nadenken over hun toekomst en perspectieven moeten ontwikkelen. Wat is kansrijk, wat is er mogelijk? Op dit moment lost de overheid nog zaken op met een pakket van maatregelen, maar dat is slechts tijdelijk. Het is daarom geen periode om achterover te leunen; het is tijd voor scholing en ontwikkelen. Zo kan ik mij voorstellen dat er voor receptionisten minder te doen is nu er meer op afstand wordt gewerkt en dat dat ook in de toekomst zo blijft. De horeca heeft eenzelfde vraagstuk. Mensen in beroepsgroepen met weinig perspectief moeten daarom kijken naar hun skills en bepalen welke skills zij verder willen ontwikkelen. Werkgevers kunnen daarbij helpen.

Scholing, scholing
Het onderwijs zou nu snel moeten inspringen op de behoefte van mensen om snel over te schakelen naar een andere werkgever. Dat kan door meer online aan te bieden en meer in te zetten op modulair onderwijs en scholing op basis van skills. Uiteraard vraagt dat een forse omslag in denken en werken. En juist daarom is het essentieel om als regionale partners met elkaar in dialoog te gaan. In contact met elkaar leer je, blijf je bij en word je geïnspireerd. Dat is de basis om aan de slag te gaan en de zaken te ontwikkelen die nodig zijn om in de toekomst beter te kunnen reageren op de vele fluctuaties die ons nog te wachten staan.

Meten is weten
Om die dialoog goed te kunnen voeren is informatie essentieel. Daarom ben ik ook bijzonder blij met ArbeidsmarktInZicht. Alle informatie over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt zijn voorhanden. Op dit moment wordt er door het House of Skills in Amsterdam gewerkt aan een skillsgerichte benadering en door RPAnhn aan een app om snel vast te stellen welke skills je hebt zodat die gematcht kunnen worden met de vraag vanuit werkgevers. Al die instrumenten helpen werkgevers, overheid en onderwijs om te bedenken in welke richting de ontwikkelingen moeten gaan. Ondanks de huidige recessie moet er gebouwd worden aan de toekomst.

 

 

 

 

 

POWERED BY

powered by