FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Regionale coronamonitors

Het Coronavirus heeft een duidelijke impact op de economie en de arbeidsmarkt in Nederland. De effecten kunnen direct of indirect, tijdelijk of langdurig, en regionaal, nationaal of internationaal van aard zijn. Goede monitoring van deze effecten is cruciaal om de juiste afgewogen beslissingen te kunnen nemen. In deze verkenning beschrijven we de monitors, maatregelen en oplossingsrichtingen die op de regionale economie en arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Door deze informatie te bundelen, kunnen verschillende regio's van elkaars inzichten en aanpakken leren. 

Belangrijke onderwerpen en inzichten
  • Op 6 januari oktober 2021 waren er in Nederland 841.163* patiënten positief getest op COVID-19, het Coronavirus. 20.585 van deze patiënten zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, en 11.999** mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden (RIVM).
  • De economische effecten van de pandemie zijn fors. Het Centraal Plan Bureau (CPB) geeft aan dat Nederland in de eerste helft van 2020 te maken krijgt met een recessie.
  • De verdere economische vooruitzichten voor 2020 en 2021 hangen sterk samen met duur van de maatregelen van de overheid om de virusuitbraak te controleren. 
  • De virusuitbraak zal dan ook een fors effect hebben op de arbeidsmarkt. Met www.arbeidsmarktinzicht.nl/coronamonitor brengen we dit effect in kaart. 
  • De arbeidsmarkt in Nederland varieert sterk naar regio qua sectoren, beroepen, krapte en specialisatiegraag. Een regionale aanpak van de effecten op de arbeidsmarkt in dan ook cruciaal. Op deze pagina bundelen de initiatieven. 

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat
      hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop               dat gerapporteerd wordt.  

Bij ArbeidsmarktInZicht zijn momenteel zeven provincies en verschillende arbeidsmarktregio's aangesloten. Vier keer per jaar vragen wij de regio's naar hun behoeften om ArbeidsmarktInZicht te kunnen doorontwikkelen en de kracht van het instrument te kunnen uitbouwen. Nu vragen we de deelnemende regio's om proactief kennis te delen over monitoringsinstrumenten, maatregelen en oplossingsrichtingen die binnen de regio opgepakt worden. Door deze informatie te bundelen, kunnen regio's leren van elkaars inzichten en aanpak (#samensterkeruitdecrisis). 


Zuid-Holland

Laatste update: 9 juli 2020
www.zuid-holland.nl

In Zuid-Holland heeft het Economic Board op 9 juli de achtste versie van de provinciale Corona-monitor uitgebracht. Het doel van de monitor is om inzicht te geven in de economische impact op de economie van Zuid-Holland. Omdat de provincie goed is voor ruim een vijfde van het landelijke Bruto Nationaal Product heeft de situatie in Zuid-Holland een relatief grote impact op de hele Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar.

  Coronamonitor Economic Board Zuid-Holland
Noord-Brabant

Laatste update: 3 x per week
www.brabant.nl

In Brabant brengt de provincie in samenwerking met de partners van PACT Brabant drie keer per week een Coronamonitor uit. Gemeenten in Brabant werden het eerst en het zwaarst getroffen door het Coronavirus, blijkt uit de cijfers van het RIVM die ook in deze monitor zijn opgenomen. Naast het gebiedsbeeld en een samenvatting van de recente ontwikkelingen geeft de monitor inzicht in de impact op de economie en de ontwikkelingen binnen specifieke branches.

De regio Brainport Eindhoven opende daarnaast deze week een corona helpdesk waar ondernemers terecht kunnen met vragen over financiering en ondersteuning. 

  Corona monitor van de provincie Brabant  


Limburg

Laatste update: 26 maart 2020
www.limburg.nl

In Limburg heeft de Limburgse Werkgever Vereniging (LWV) een impact scan laten uitvoeren naar de effecten van het virus op de perspectieven voor ondernemers in de provincie. Tussen 20 en 23 maart vulden 574 bedrijven de enquete in. Hieruit blijkt dat ruim de helft van de ondernemers verwacht binnen één en zes maanden in financieele problemen te komen. 18% van de ondervraagden ervaart een bedreiging in het voortbestaan van zijn of haar bedrijf. Omzetderving wordt het vaakst genoemd als type impact, gevolgd door het vertraagt of niet acquireren van nieuwe klanten. 

  Rapportage coronacrisis MKB, opgesteld door hogeschool Zuyd
Haaglanden

Laatste update: 27 maart 2020

Binnen Zuid-Holland heeft de arbeidsmarktregio Haaglanden  een eigen monitoring van de economische effecten gerealiseerd. De volgende sectoren worden in de regio Haaglanden sterk beinvloed: horeca, hospitality, cultuur, sport en recreatie; detailhandel; en overige dienstverlening.

Haaglanden bekijkt of op een later moment of deze monitor, of volgende versies ervan, openbaar kunnen worden gedeeld. 


Rijnmond 

Laatste update: 16 juni 2020

Binnen Zuid-Holland heeft de arbeidsmarktregio Rijnmond  een eigen monitoring van de economische effecten gerealiseerd. Deze gaat dieper in op de verschillende branches en sectoren die voor specifiek de regio Rotterdam-Rijnmond relevant zijn. Naast de actuele stand van zaken voor de sectoren, vacatures en uitkeringen, is er specifiek aandacht voor economische prognoses en de NOW-regeling in Rijnmond. Zo wordt verwacht dat de economie met 6,4% krimpt en valt op dat vooral het MKB gebruikmaakt van de NOW-regeling.

  Arbeidsmarkt ontwikkelingen juni 2020


On my way to the photography museum in Rotterdam I took this fantastic picture of the Erasmus Brigde.Overijssel

Laatste update: 1 juli 2020
www.overijssel.nl

In Overijssel heeft de provincie een monitor van de economische gevolgen van Corona gerealiseerd. De provincie besteeds extra aandacht een de lessen uit de vorige crisis en de huidige perspectieven voor de wat meer lange termijn. Uit de crisis van 2008 bleek dat de sectoren landbouw, industrie en bouw zowel relatief groot als financieel kwetsbaar waren. Dat geldt in 2020 nog steeds. De financiele sector die in 2008 juist voor problemen zorgde is twaalf jaar later een stuk stabieler. Overijssel heeft een relatief grote ICT sector die zeer weerbaar is in economische crisis - en er mogelijk zelfs van kan profiteren. Daarnaast heeft ook het Twente Board een pagina ingericht om initiatieven te bundelen. 

  Economische impact van het Coronavirus in Overijssel


Zeeland

Laatste update: dagelijks
www.zeeland.nl

De provincie Zeeland heeft op 16 april de digitale versie van haar Coronamonitor uitgebracht, in samenwerking met de Zeeuwse arbeidsmarktregio en gemeenten, het Zeeuwse VNO-NCW, Economic Board, Economische Impuls en Planbureau. Belangrijkste knelpunten voor Zeeland zijn sectoren zoals de bouw, agrofood, seefood en logistiek. Deze sectoren hebben behalve met vraaguitval ook te maken met een tekort aan arbeidskrachten omdat de buitenlandse werknemers in deze sectoren veelal teruggekeerd zijn naar hun thuisland. Daarnaast wordt ook de uitgebreide vrijetijdseconomie (15.600 banen) hard geraakt door de uitbraak.

Economische impact van het Coronavirus in Zeeland
Utrecht

Laatste update: 9 december 2020
www.provincie-utrecht.nl

De provincie Utrecht heeft op 9 december de coronamonitor #15 uitgebracht. In deze monitor wordt informatie samengebracht die een beeld vormt van de impact van de coronacrisis op korte en middellange termijn. Naast het algemene beeld en signalen uit diverse sectoren is er ook aandacht voor de acties die landelijk en regionaal zijn uitgezet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. 

  Economische impact coronavirus in Utrecht


Gelderland

Laatste update: 13 november 2020
www.gelderland.nl

De provincie Gelderland heeft op 13 november de dertiende versie van haar Gelderse Impact Monitor uitgebracht. Hierin worden de gevolgen van het Coronavirus voor de economie in kaart gebracht, maar ook voor terreinen als duurzaamheid, sport, cultuur en leefbaarheid. Daarmee volgt de 'brede' monitor dezelfde indeling als het coalitieakkoord "Samen voor Gelderland". De brede monitor zal regelmatig worden uitgebreid en geactualiseerd.

  Gelderse Impact MonitorFollow me on instagram @koalamcg_98


Regio leiden

Laatste update: 15 juni 2020
www.economie071.nl

Het platform Economie071 heeft de effecten van de coronacris in kaart laten brengen voor de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. In het onderstaande rapport wordt o.a. aandacht besteed aan de gevolgen voor verschillende sectoren en regio's, met betrekking tot werkgelegenheid, koopkracht- en structuurveranderingen. Inmiddels is ook het vervolgrapport verschenen waarin de gevolgen voor beleid besproken worden en wat partners binnen Economie071 kunnen doen.
  Economische gevolgen Coronacrisis voor de Regio 071
  Tweede corona rapport Leidse regio


Flevoland

Laatste update: 15 december 2020
www.flevoland.nl

De provincie Flevoland heeft op 15 december een nieuwe versie van de COVID-19 Monitor Flevoland uitgebracht. Hierin wordt een actueel beeld gegeven van de impact van het COVID-19 virus in Flevoland. Het doel van deze monitor is het informeren van Provinciale Staten en de samenleving over de impact van de corona-crisis op Flevoland én informeren over de maatregelen die de provincie Flevoland treft om de gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te verzachten. De brede monitor zal regelmatig worden uitgebreid en geactualiseerd. Zie daarnaast ook het COVID19 dashboard op Feitelijk Flevoland.

  COVID-19 Monitor Flevoland
Noord-Holland

Laatste update: 5 januari 2021
www.noord-holland.nl

De provincie Noord-Holland heeft op 5 januari een nieuwe versie van haar coronamonitor uitgebracht. Hierin wordt een actueel beeld gegeven van de impact van het COVID-19 virus in Noord-Holland.  Hierdoor wordt onder andere duidelijk welke sectoren het meest onder de crisis lijden, waar faillissementen ontstaan en wat de invloed is op de werkgelegenheid. Deze monitor zal regelmatig worden uitgebreid en geactualiseerd.

 Impactanalyse en monitor Noord-Holland


Fryslân / Friesland

Laatste update: wekelijks
www.fryslan.frl

Om een duidelijk beeld te schetsen van de economische gevolgen van de coronacrisis, publiceert de provincie Frylsân wekelijks een coronamonitor. Hierin worden onder andere regionale maatregelen besproken en volgt een economische impactanalyse voor verschillende sectoren. Daarnaast wordt ingegaan op het media- en omgevingsbeeld, om inzicht te krijgen in de invloed van de crisis op verschillende groepen in de samenleving.

Friese coronamonitor 

 We werken vanuit ArbeidsmarktInZicht samen met de regio's aan het bundelen van regionale informatie over de economische gevolgen van het coronavirus. Valt u iets op, of heeft u relevant materiaal voor op deze pagina? Laat het ons dan weten via arbeidsmarktinzicht@etil.nl

 

POWERED BY

powered by