FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Regio in Beeld 2020 nu beschikbaar

Belangrijkste inzichten
  • Het UWV brengt vandaag Regio in Beeld 2020 uit, met daarin haar analyses over de arbeidsmarkt in tijden van corona. 
  • Voor elk van de 35 arbeidsmarktregio's is een eigen rapport beschikbaar, en daarnaast zijn er een aantal dashboards met meer gedetaileerde informatie. 
  • Het UWV zet hiermee belangrijke stappen om haar eigen informatie nog beter te ontsluiten voor een breder publiek. Bijvoorbeeld gegevens over de Banenafspraak of Beschut Werk die eerder niet beschikbaar waren. 
  • De impact van corona verschilt tussen regio's, al naar gelang de samenstelling van de beroepsbevolking in sectoren en beroepen op lokaal niveau. 
  • Bij ArbeidsmarktInZicht werken we nauw samen met het UWV om regionale arbeidsmarktcijfers zo actueel mogelijk inzichtelijk te maken. 
Regio In Beeld

De coronacrisis is anders dan voorgaande crises, waardoor het verloop en de impact veel moeilijker te voorspellen zijn. Een aantal bestaande indicatoren over de arbeidsmarkt kan nu namelijk niet of nauwelijks gebruikt worden om uitspraken te doen over de toekomst. Al ruim voor de uitbraak van het coronavirus groeide de Nederlandse economie al minder snel dan in tijden van hoogconjunctuur - de uitbraak heeft dit proces fors versterkt en versneld. Het verdere verloop van de virusuitbraak en de maatregelen die in Nederland en internationaal genomen worden, zullen bepalend zijn voor de arbeidsmarkt van de komende jaren. 

We hebben inmiddels te maken met een oplopende werkloosheid, maar nog lang niet alle effecten van corona zijn zichtbaar in de statistieken. Door de steunmaatregelen van de overheid aan bedrijven en zelfstandigen, worden de directe effecten (nog) gedempt. 

Voor iedere arbeidsmarktregio is een uitgebreid rapport beschikbaar, met daarnaast een vijftal dashboards met aanvullende arbeidsmarktinformatie, onder meer over de Banenafspraak en Beschut Werk.

  Regionale rapporten van Regio in Beeld 2020.
 UWV dashboards met arbeidsmarktinformatie
Tot slot wordt er later, per arbeidsmarktregio, een samenvatting van het uitgebreide rapport beschikbaar gesteld via de interactieve website.

Bij ArbeidsmarktInZicht werken we nauw samen met het UWV om regionale arbeidsmarktcijfers zo actueel mogelijk inzichtelijk te maken. 

Jaarlijks publiceert het UWV Regio in Beeld, waarin per arbeidsmarktregio een beeld wordt geschetst van de samenstelling van groepen werkzoekenden en werkenden, en ook de ontwikkeling van de werkgelegenheid en vacaturemarkt. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan knelpunten in de aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt, en worden oplossingsrichtingen besproken voor deze knelpunten.


POWERED BY

powered by