FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

"De hamer en de dans" - regionale verschillen in impact crisis

Belangrijkste inzichten
  • Bureau Blaauwberg brengt de te verwachten regionale verschillen in de gevolgen van het coronavirus in kaart, op basis van de gevoeligheid van sectoren. 
  • Sectoren als de horeca, recreatie, evenementen, cultuur, sport en contactberoepen worden direct hard getroffen door de lockdown (= 26% van alle werkgelegenheid). 
  • Andere sectoren, veelal business-to-business, ondervinden juist pas op de wat langere termijn negatieve effecten (= 40% van alle werkgelegenheid). 
  • En dan zijn er sectoren, zoals overheid, onderwijs, zorg; maar ook de farmaceutica en de ict, die minder kwestbaar zijn (33% van alle werkgelegenheid). 
  • Afhankelijk van de sectorsamenstelling van de regionale economie is een regio meer direct, meer indirect, of juist wat minder kwetsbaar voor de crisis. 
De hamer en de dans: twee fases in de coronacrisis

Een populaire online analyse van het coronavirus is van de Amerikaanse statisticus Thomas Pueyo, en gaat uit van twee fases. In de eerste fase, waarin je met strenge maatregelen de verspreiding van het virus wil stoppen, noemt hij ook wel de "hamer" fase. Als dat eenmaal is gelukt komt er een langere periode waarin je als maatschappij en economie een verhouding moet zien te vinden ten opzichte van het risico van nieuwe uitbraken: de "dans" fase. 

Aart van Bochove, socioloog en oprichter van bureau Blaauwberg legt in onderstaand webinar uit hoe je de analogie van de hamer- en dansfase voor de Nederlandse situatie kunt vertalen. Ook laat hij zien welke dimensies een rol spelen in de economische impact van het virus op de regionale economie, en hoe je deze kunt inzetten voor het maken van je eigen analyses. 

Regionale werkgelegenheid en de sectorgevoeligheid

Onderstaande figuur brengt de bijdrage van drie groepen sectoren aan de werkgelegenheid per regio in kaart:

* Sectoren die kwetsbaar zijn in de lockdown of hamerfase.
* Sectoren kwetsbaar voor de middellange termijn of de dansfase.
* Economisch weerbare/minder kwetsbare sectoren.

De donkerblauwe regio’s in de linkerfiguur hebben bijvoorbeeld veel werkgelegenheid die in de hamerfase kwetsbaar is. Donkerblauwe regio’s in de rechter figuur steken juist gunstiger af door de relatief grote omvang van economisch minder kwetsbare sectoren.

Lees het hele artikel op de website van bureau Blaauwberg

POWERED BY

powered by