FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Investeringen in vaste activa (trend)

Deze tabel geeft een overzicht van de bruto investeringen in vaste activa (volgens het eigendomscriterium) naar type van activa in de verschillende regio's naar de Standaard Bedrijfsindeling 2008. Dit zijn uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa of afschrijvingen genoemd. Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

Peilmoment: jaarlijks

Bron: CBS

POWERED BY

powered by