FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Oordeel economisch klimaat

Economisch klimaat: De gewogen percentages op de vragen: - 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?

Economisch klimaat komende 3 maanden: De gewogen percentages op de vraag: - 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'

Saldo economisch klimaat komende 3 mnd: Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de komende drie maanden zal verbeteren, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze zal verslechteren. Dit saldo geeft inzicht de te verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden weer.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS (Conjunctuurenquête)

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

Gerelateerde visualisaties

Oordeel concurrentiepositie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Oordeel productiecapaciteit
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Oordeel winstgevendheid
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Ervaren belemmeringen bedrijfsleven
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

POWERED BY

powered by