FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Uitstroom naar werk uit bijstand (%), naar regio

Het aantal uitstroommomenten van personen uit de bijstand naar werk in loondienst in het verslagjaar, als percentage van het aantal bijstandontvangers aan het begin van het verslagjaar en het aantal instroommomenten van personen in de bijstand in het verslagjaar. Een uitstroommoment is een dag waarop een persoon geen recht meer heeft of een bijstandsuitkering, terwijl de persoon de dag ervoor nog recht had op een bijstandsuitkering.

Peilmoment: jaarcijfers

Bron: CBS

POWERED BY

powered by