FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Voortijdig schoolverlaters

Doorstroom vmbo naar mbo

Doorstroom leerlingen vmbo naar sectorkamer mbo (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: PTvT (24-11-2023)

Voortijdig schoolverlaters totaal

Aantal VSV-ers (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Ontwikkeling vsv'ers naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Ontwikkeling vsv'ers (absoluut) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Ontwikkeling vsv'ers (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
VSV-percentage naar onderwijssoort (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Aantal VSV-ers naar onderwijssoort (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Aandeel vo t.o.v. totaal aantal vsv'ers naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
VSV-percentage naar onderwijssoort naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

Voortijdig schoolverlaters vo

Aantal VSV-ers vo (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Ontwikkeling vsv'ers vo naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Ontwikkeling vsv'ers vo (absoluut) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
VSV-percentage vo naar niveau (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Aantal VSV-ers vo naar niveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Aandeel vo naar niveau t.o.v. totaal aantal vsv'ers vo naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
VSV-percentage vo naar niveau naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

Voortijdig schoolverlaters mbo

Aantal VSV-ers mbo (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Ontwikkeling vsv'ers mbo (absoluut) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Ontwikkeling vsv'ers mbo (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
VSV-percentage mbo naar niveau (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Aantal VSV-ers mbo naar niveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Aandeel mbo naar niveau t.o.v. totaal aantal vsv'ers mbo naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
VSV-percentage mbo naar niveau naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

VSV-naar positie arbeidsmarkt totaal

Positie vsv op t2 (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Positie vsv op t2 naar onderwijssoort (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Aandeel positie vsv op t2 naar categorie (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Positie vsv op t2 naar categorie en onderwijssoort (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Ontwikkeling aandeel positie vsv op t2 naar categorie (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Aandeel vsv op t2 nog steeds vsv'er naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Aandeel vsv op t2 aan het werk naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)
Aandeel vsv op t2 terug in onderwijs naar regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (16-10-2023)

VSV-naar positie arbeidsmarkt, vo en mbo

Positie vsv op t2 vo naar niveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Positie vsv op t2 mbo naar niveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Positie vsv op t2 vo en mbo naar niveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Aandeel positie vsv vo en mbo op t2 naar categorie en regio (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Aandeel positie vsv op t2 vo naar categorie (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Aandeel positie vsv op t2 mbo naar categorie (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Ontwikkeling aandeel positie vsv vo op t2 naar categorie (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)
Ontwikkeling aandeel positie vsv mbo op t2 naar categorie (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (09-11-2023)

POWERED BY

powered by